Tańce Burgundzkie

Tańce Burgundzkie

W Bibliotece Królewskiej Alberta I w Brukseli znajduje się manuskrypt nr 9085. Jest to traktat taneczny "Les basses danses de Marguerite d'Autriche" datowany na lata 1495 - 1501, chociaż tańce w nim zapisane mogą pochodzić już z pierwszej połowy XV wieku. Jest on dedykowany księżniczce hiszpańskiej, którą w tym czasie była Małgorzata Austriacka. Nie wiadomo, czy traktat napisany był przez jednego mistrza tańca, kilku, czy też jest kopią wczeœniejszego manuskryptu.
Traktat składa się z dwóch części. Pierwsze sześć stron to częœć teoretyczna opisująca strukturę tańców i kroki basse danse. Druga część składa się z siedemnastu stron i zawiera choreografię i muzykę do 58 tańców. Tańce składają się tylko z pięciu kroków: simple, double, reprise (demarche), branle oraz reverence. Konstrukcja fraz w tańcach wyznaczana jest za pomocš trzech miar (czyli mesures): tres parfaite (nazywanej w drugiej części traktatu po prostu parfaite), plus que parfaite (która de facto nie pojawia się w części zawierającej choreografię tanecznš) oraz imparfaite. Każda miara dodatkowo jest podzielona na trzy rozmiary: grande, moyenne, petite. Rodzaj miary wyznaczany jest przez ilość kroków simple i reprise. Rozmiar danej miary określany jest ilością kroków double w niej zawartych.

Przykłady miar:

Petite mesure parfaite = [R] b ss d ss rrr b
Petite mesure imparfaite - [R] b ss d rrr b
Grande mesure parfaite = [R] b ss ddddd ss rrr b
Grande mesure imparfaite = [R] b ss ddddd rrr b


© powered by y.a.a.