O nas | Członkowie | Przyjaciele | Zakon w mediach

Zakon Sokoła jest stowarzyszeniem przyjaciół, fascynatów średniowiecza, poświęcających swój wolny czas na poznawanie i odtwarzanie dawnych zwyczajów. Okresem historycznym, którego realia staramy się odtwarzać jest okres od śmierci Władysława Łokietka do śmierci Kazimierza Jagiellończyka.

Stowarzyszenie Zakon Sokoła posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w KRS pod nr 0000242508. Swoją siedzibę ma w Krakowie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie pokazów, wystaw, koncertów, warsztatów, festiwali, konferencji, szkoleń i innych, tym podobnych przedsięwzięć;
  • doradztwo i pomoc organizacyjną dla innych instytucji lub osób o podobnych celach;
  • działalność promocyjną, wydawniczą oraz dokumentacyjną;
  • współpracę z osobami i instytucjami w dziedzinie nauki, sztuki, literatury i dziedzictwa narodowego;
  • inne działania na rzecz Stowarzyszenia.


DZIAŁALNOŚĆ

Zakon Sokoła bierze udział w licznych turniejach rycerskich oraz inscenizacjach upamiętniających ważne wydarzenia z okresu średniowiecza, między innymi pod Grunwaldem, w Chudowie, Będzinie, Lubiążu, Lublinie czy na zamku w Toszku. Oprócz tego uczestniczymy w różnych imprezach kulturalnych i edukacyjnych, np. Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia Danza" oraz coroczny Festiwal Nauki w Krakowie. W 2007 roku z okazji 750 rocznicy lokacji miasta Krakowa wzięliśmy udział w widowisku zorganizowanym na Rynku Głównym "Kraków przez wieki - pokaz mody od średniowiecza do współczesności".
Organizujemy również pokazy dla placówek edukacyjnych i wychowawczych (szkół, domów kultury, domów dziecka), czy innych instytucji.


STROJE

Staramy się jak najwierniej odtwarzać szaty z okresu średniowiecza. Swoją wiedzę na ten temat czerpiemy ze średniowiecznych manuskryptów, obrazów, oraz współczesnych publikacji naukowych. Stroje szyte są według dawnych krojów i wyłącznie z tkanin stosowanych w średniowieczu (płótna lniane, sukna wełniane, jedwabie). Dbamy również o wierność odtworzenia wszystkich akcesoriów, takich jak w pełni skórzane obuwie, pasy z okuciami według wzorów średniowiecznych, sakwy, nakrycia głowy itp.


UZBROJENIE OCHRONNE

Część pancerzy członkowie Zakonu wykonują sami (np. kaptury, czepce, rękawice kolcze, proste elementy zbroi płytowej) natomiast pozostałe części zamawiane są u odpowiednio wykwalifikowanych rzemieślników. Wielokrotnie wiśże się to z wyjazdami na przymiarki do tak odległych miejscowości jak Legnica czy Gdańsk.


FECHTUNEK

Do walki używamy różnych rodzajów broni. Głównie są to miecze długie i krótkie oraz tarcze. Posiadamy i stosujemy w walkach również topory, cepy (np. korbacz z dwoma bijakami), broń drzewcową (np. glewia i pole-axe).
Wiedzę o fechtunku czerpiemy z zachowanych traktatów szermierczych dawnych mistrzów, jak: Fiore de' Liberi, Hans Talhoffer, Jakob Sutor, Jochanes Leckuchner, współczesnych opracowań między innymi: Christiana Henryego Toblera, Johna Clementsa, Marka Rectora oraz z własnej praktyki.


TANIEC

Oprócz tego, czym zajmuje się większość bractw rycerskich, czyli szermierki i łucznictwa, członkowie Zakonu interesują się również tańcem dworskim. Wiedzę o dawnych tańcach czerpiemy między innymi z traktatów tanecznych, głównie autorstwa mistrzów włoskich oraz francuskich. Natomiast umiejętności taneczne nabywamy uczestnicząc w kursach i warsztatach w całej Polsce. W swoim repertuarze mamy:

  • piętnastowieczne burgundzkie tańce basse danse
  • piętnasto- i szesnastowieczne włoskie balli i bassa danza
  • szesnastowieczne tańce francuskie: pavany, branle oraz allemandy
Swoje umiejętności prezentujemy na festiwalach tańców dawnych, pokazach kultury średniowiecznej i licznych turniejach rycerskich.


ŁUCZNICTWO

W Zakonie Sokoła funkcjonuje również sekcja łucznicza. Strzelamy z replik łuków prostych i refleksyjnych.


BROŃ CZARNOPROCHOWA

W posiadaniu członków Zakonu znajdują się również trzy hakownice.

© powered by y.a.a.