Pokazy | Płatnerstwo i kowalstwo | Malowanie tarcz | Stroje

W pokazach Zakon Sokoła uwzględnia wszystkie dziedziny swojej działalności, tj:

 • walki z użyciem różnych rodzajów broni,
 • tańce dawne,
 • strzelanie z łuku (do celu lub na odległość, przebijanie blach strzałami przeciwpancernymi itp.),
 • strzelanie z broni czarnoprochowej, na którą nie wymagane jest pozwolenie (hakownice),
 • scenki rodzajowe (oblężenie zamku, pojedynek o białogłowę itp.).

Dodatkowo możemy zapewnić:

 • nagłośnienie (po odpowiednio wczesnym zamówieniu),
 • oprawę muzyczną pokazu,
 • wystrój historyczno-obozowy otoczenia w postaci namiotów historycznych, sprzętów do gotowania potraw na ognisku.

Atrakcje dla gości:

 • strzelanie z łuku,
 • bliższy kontakt z elementami uzbrojenia, możliwość założenia na siebie elementów opancerzenia,
 • zmierzenie się w walce z rycerzem,
 • gry i zabawy plebejskie,
 • nauka prostych tańców dawnych.

© powered by y.a.a.